Search for acronyms, abbreviations,
definitions and topics

Skip to main content

What does KIO mean?

23 meanings of
KIO acronym or abbreviation

KIO stands for


 • Kio 
  Kioti
 • +2
  KIO 
  Kuwait Investment Office
 • KIO 
  Kuwait Investments Office
 • KIO 
  Kuwaiti Investment Office
 • +4
  KIO 
  Kachin Independence Organization
 • KIO 
  Kachin Independence Organisation
 • KIO 
  Kachin Independent Organisation
 • KIO 
  Kachin Independent Organization
 • KIO 
  Kachin Independence Organization's
 • KIO 
  Kumba Iron Ore
 • +1
  KIO 
  Kde Input Output
 • KIO 
  KDE Input/Output
 • +1
  KIO 
  Kick It Out
 • KIO 
  Kick It Over
 • KIO 
  Keep Ireland Open
 • +1
  KIO 
  Knock It Off
 • KIO 
  Knock-It-Off
 • KIO 
  Karachaganak Integrated Organization
 • KIO 
  Kentucky, Indiana, Ohio
 • KIO 
  Kent Island Online
show more

Most Popular

APA
All Acronyms. 2015. KIO. Retrieved September 4, 2015, from http://www.allacronyms.com/KIO
Chicago
All Acronyms. 2015. "KIO". http://www.allacronyms.com/KIO (accessed September 4, 2015).
Harvard
All Acronyms. 2015. KIO, All Acronyms, viewed September 4, 2015, <http://www.allacronyms.com/KIO>
MLA
All Acronyms. "KIO". 4 September 2015. Web. 4 September 2015. <http://www.allacronyms.com/KIO>

Less Popular

AMA
All Acronyms. KIO. http://www.allacronyms.com/KIO. Published September 4, 2015. Accessed September 4, 2015.
CSE
All Acronyms. KIO [Internet]; Sep 4, 2015 [cited 2015 Sep 4]. Available from: http://www.allacronyms.com/KIO.
MHRA
'KIO', All Acronyms, 4 September 2015, <http://www.allacronyms.com/KIO> [accessed 4 September 2015]
Bluebook
All Acronyms, KIO (Sep. 4, 2015, 5:09 AM), available at http://www.allacronyms.com/KIO.
CSE
All Acronyms. KIO [Internet]; September 4, 2015 [cited 2015 SEP 4]. Available from: http://www.allacronyms.com/KIO.