Search for acronyms, abbreviations,
definitions and topics

Skip to main content

What does ETA mean? / page 2

The list of 292 meanings of
ETA acronym or abbreviation

2
 • ETA 
  Environmental Test Article
  +1
  Technology
 • ETA 
  Engineering Test Article
  Technology, Engineering
 • ETA 
  Electronic Travel Authority
  Government, Hospitality, Tourism, Travel
 • ETA 
  Ethacrynic Acid
  Medical
 • ETA 
  Eicosatrienoic acid
  Medical
 • ETA 
  endothelin type A receptor
  Medical
 • ETA 
  English Teachers' Association
  +1
 • ETA 
  English Teachers Association
 • ETA 
  Estação de Tratamento de Água
 • ETA 
  Environmental Transport Association
 • ETA 
  Entry Trackback Address
 • ETA 
  Euzkadi Ta Askatasuna
 • ETA 
  Easy To Assemble
 • ETA 
  Emanation Thermal Analysis
  Science
 • ETA 
  Educational Television Association
  Education
 • ETA 
  Ethionamide
  Medical, Medicine
 • ETA 
  Exfoliative toxin A
  Medical, Medicine
 • ETA 
  External Tank Attack
  +1
  Science
 • ETA 
  External Tank Attachment
  Technology
 • ETA 
  External Task Agreement
  Technology
show more

Most Popular

APA
All Acronyms. 2015. ETA. Retrieved April 27, 2015, from http://www.allacronyms.com/ETA/2
Chicago
All Acronyms. 2015. "ETA". http://www.allacronyms.com/ETA/2 (accessed April 27, 2015).
Harvard
All Acronyms. 2015. ETA, All Acronyms, viewed April 27, 2015, <http://www.allacronyms.com/ETA/2>
MLA
All Acronyms. "ETA". 27 April 2015. Web. 27 April 2015. <http://www.allacronyms.com/ETA/2>

Less Popular

AMA
All Acronyms. ETA. http://www.allacronyms.com/ETA/2. Published April 27, 2015. Accessed April 27, 2015.
CSE
All Acronyms. ETA [Internet]; Apr 27, 2015 [cited 2015 Apr 27]. Available from: http://www.allacronyms.com/ETA/2.
MHRA
'ETA', All Acronyms, 27 April 2015, <http://www.allacronyms.com/ETA/2> [accessed 27 April 2015]
Bluebook
All Acronyms, ETA (Apr. 27, 2015, 12:04 AM), available at http://www.allacronyms.com/ETA/2.
CSE
All Acronyms. ETA [Internet]; April 27, 2015 [cited 2015 APR 27]. Available from: http://www.allacronyms.com/ETA/2.